Wybierz mieszkanie najeżdżając na nie myszką na poniższym rzucie. Po najechaniu pojawi się okienko z informacjami takimi jak: oznaczenie, typ i powierzchnia mieszkania. Po kliknięciu otworzy Ci się karta mieszkania w pliku PDF. Niedostępne mieszkania oznaczone są kolorami: ZAREZERWOWANE / SPRZEDANE. Wszystkie pozostałe są WOLNE.

Wybierz mieszkanie dotykając je na poniższym rzucie. Po dotknięciu otworzy się okienko z informacjami takimi jak: oznaczenie, typ i powierzchnia mieszkania. Znajdziesz tam również przycisk do otwarcia karty mieszkania w pliku PDF. Niedostępne mieszkania oznaczone są kolorami: ZAREZERWOWANE / SPRZEDANE. Wszystkie pozostałe są WOLNE.

Jesteś na PIĘTRZE 1

Delimiter Image
sprawdź pozostałe: